Sinikka Pakeman
Asiakkaan onnistuminen muutosten matkalla ja siitä koituva hyöty hänelle on suuri ilo minulla. Se on myös yksi merkittävin motivaatio työssäni.

Hoitomenetelmäni

Jokainen ihminen on kallisarvoinen. Paras mahdollinen tieto ravinnosta ja sen vaikutuksesta terveyteen on etuoikeutesi.

Hoitomenetelmäni, luentoni ja kirjoitustyöni perustuvat tutkittuun tietoon, sen jatkuvaan opiskeluun sekä eri maissa potilaitani hoitaessani saamaani laajaan kokemukseen.  Voidakseni antaa asiakkailleni mahdollisimman perusteellista apua yhdistän työssäni erityisesti seuraavia  metodeja:

FUNKTIONAALINEN LÄÄKETIEDE

 • perustuu hyvään tieteeseen
 • näkee ihmisen kokonaisvaltaisesti
 • hoitaa syitä, ei oireita
 • uskoo ennaltaehkäisyn olevan paras hoito
 • tukee luonnollisen ravinnon merkitystä terveydelle
 • tukee säännöllisen liikunnan merkitystä terveydelle
 • hoito tehdään yksilön henkilökohtaisen tarpeen mukaan

INTEGRATIIVINEN (yhdistävä) LÄÄKETIEDE

 • holistinen lähestymistapa: keho, mieli, sielu ja taustavaikuttajat mukaan luettuina
 • sekä perinteinen että holistinen lääketiede yhdistetään hoitoon
 • hoito on potilaskeskeistä, ei lääkekeskeistä

LUONNOLLINEN RAVINTO

 • ensisijaisesti paikallinen, sesonkiluontoinen ravinto
 • tuoreet, käsittelemättömät raaka-aineet
 • luomuvaihtoehtoja jos mahdollista
 • itse valmistetut ateriat
 • mahdollisimman puhdas, lisäaineeton ravinto ilman prosessoituja ruoka-aineita
 • tasapainoinen, monipuolinen ruokavalio ilman äärimmäisiä muotidieettejä
 • ravinto, joka on tuotettu harmoniassa luonnon kanssa